week7

ปฏิทินกิจกรรมจิตศึกษากับการบ่มเพาะปัญญาภายใน

ชั้น ป.5 Quarter 2 /2558 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา


สัปดาห์ที่
เป้าหมาย
วัน
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
7
สื่อสาร,เชื่อมโยง,จดจ่อมีสมาธิ จินตนาการ,เห็นคุณค่าทุกสรรพสิ่ง

จันทร์
ชื่อกิจกรรม : คำคล้องจอง
ขั้นเตรียม
: 16ท่ารักมอมแมม/ Brain gym
ขั้นกิจกรรม
: 1.ครูอ่านคำคล้องจอง2.นักเรียนตีความหมายและสร้างคำคล้องจอง
ขั้นสรุป
:Empower ขอบคุณซึ่งกันและกัน
คำคล้องจอง
ผ่อนคลาย ,จดจ่อมีสมาธิ จินตนาการ

อังคาร
ชื่อกิจกรรม : เพลง
ขั้นเตรียม
:กำหนดลมหายใจ ลมหายใจ แตะตามคำสั่ง
ขั้นกิจกรรม
:1.ร้องเพลงประกอบอุปกรณ์กีต้า2.สะท้อนความรู้สึกตามเนื้อหาเพลง
ขั้นสรุป
:ขอบคุณซึ่งกันและกัน
กีตาร์
โน๊ตเพลง
จดจ่อมีสมาธิ ประสานสัมพันธ์มือกับตา กำหนดแรง

พุธ
ชื่อกิจกรรม : ใช้แรงแค่ไหนดี
ขั้นเตรียม
:กระจกเงา/ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม
:1.สร้างข้อตกลง2.แจกเม็ดมะขามคนละ3เม็ด3.นักเรียนดีดให้เข้ากรอบที่ครูสร้างไว้ตรงกลางห้อง
ขั้นสรุป
:ขอบคุณเม็ดมะขาม/ขอบคุณซึ่งกันและกัน
เม็ดมะขาม
มีสติอยู่กับตัวเองโดยการกำกับลมหายใจ

พฤหัสบดี
ชื่อกิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม :Brain gym
ขั้นกิจกรรม
:ทำท่าโยคะโดยกำหนดลมหายใจ ลำดับจาก ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน
ขั้นสรุป
:Empower ขอบคุณซึ่งกันและกัน
ท่าโยคะ
เห็นคุณค่าทุกสรรพสิ่ง,จดจ่อมีสมาธิ,คิดเชื่อมโยง

ศุกร์
ชื่อกิจกรรม : ดอกกระดาษแห่งความรู้สึก
ขั้นเตรียม
:นักเรียนนำ Brain gym
ขั้นกิจกรรม
:1.ครูโชว์อุปกรณ์ กระดาษA5
2.ตั้งคำถามนำ เห็นอุปกรณ์นี้แล้วคิดถึงอะไร3.ฉีกเป็นวงกลม/ตั้งคำถามเชื่อมโยง4.ฉีกรูปก้นหอย5.ม้วนเป็นรูปกุหลาบ/ครูตั้งคำถามเชื่อมโยง
ขั้นสรุป
: ขอโทษทุกสรรพสิ่ง/เพราะ ,Empower

กระดาษ
ประมวลภาพกิจกรรม

- วันจันทร์ 
ขั้นนำ
-ขั้นกิจกรรม- ขั้นสรุป
................................................................................................................................................................................................................................................................
วันอังคาร
- ขั้นนำ 
 - ขั้นกิจกรรม

 - ขั้นสรุป


 ................................................................................................................................................................................................................................................................
วันศุกร์
- ขั้นนำ(สำรวจแปลงนาที่ช่วยกันปักดำ)


- ขั้นกิจกรรมตัวอย่างชิ้นงานไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น