week4

ปฏิทินกิจกรรมจิตศึกษากับการบ่มเพาะปัญญาภายใน

ชั้น ป.5 Quarter 2 /2558 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา


ปดาห์ที่
เป้าหมาย
วัน
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
4
31-4
ก.ย.
58
มีสติจดจ่อ,อดทน,วางแผน

จันทร์
ชื่อกิจกรรม : ถอดบล็อก   
ขั้นเตรียม :Brain gym
ขั้นกิจกรรม
:ถอดชิ้นส่วนบล็อกคนละ1ชิ้นแล้วนำไปต่อให้สูงขึ้นเรื่อยๆ
ขั้นสรุป
:พูดคุยในสิ่งที่ทำ ขอบคุณซึ่งกันและกัน
ขั้นเตรียม:หลับตาทำสมาธิ นาที
บล็อกไม้
มีจินตนาการและมีสติอยู่กับตัวเอง

อังคาร
ชื่อกิจกรรม : ภาพ3มิติ
ขั้นกิจกรรม:1.ครูเปิดภาพสามมิติให้นักเรียนดู2.ถาม-ตอบในสิ่งที่เห็น3.แจกกระดาษให้นักเรียนแต่ละคน4.ออกแบบภาพสามมิติของตนเอง5.แต่ละคนนำเสนอแนวคิด
ขั้นสรุป
:Empower
I pad
กระดาษ
ดินสอ

สื่อสาร,จดจ่อ,จินตนาการ


พุธ
ชื่อกิจกรรม : กระซิบเขียน
ขั้นเตรียม
 :Brain gym
ขั้นกิจกรรม
:1.แบ่งทีมสองทีม2.ครูเขียนรูปบนหลัง3.นักเรียนเขียนส่งต่อ4.เฉลย
ขั้นสรุป
:แชร์สิ่งที่ได้เรียนรู้ ,ขอบคุณซึ่งกันและกัน,Empower
คำที่ต้องการกระซิบ
มีสติอยู่กับตัวเองโดยการกำกับลมหายใจ


พฤหัสบดี
ชื่อกิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม
 :Brain gym
ขั้นกิจกรรม
:ทำท่าโยคะโดยกำหนดลมหายใจ ลำดับจาก ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน
ข้อสรุป
:  ครูให้Empower ขอบคุณซึ่งกันและกัน
ท่าโยคะ
เห็นความเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งอื่น
ศุกร์
ชื่อกิจกรรม : ฉันเกี่ยวข้องกับใคร
ขั้นเตรียม :Brain gym
ขั้นกิจกรรม
:1.ครูแจกกระดาษให้นักเรียนแต่ละคน2.เขียนลูกศรความเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งอื่น
3.เรามีผลต่อใครมากที่สุด4.ใครเชื่อมโยงกับเราบ้าง5.แสดงความคิดเห็น
ข้อสรุป
: ครูให้Empower ขอบคุณซึ่งกันและกัน

กระดาษ
ดินสอประมวลภาพกิจกรรม
- วันจันทร์
  ขั้นนำ


- ขั้นกิจกรรม


 - ขั้นสรุป
 


................................................................................................................................................................................................................................................................
วันอังคาร
- ขั้นนำ 
  

- ขั้นกิจกรรม 
  

- ขั้นสรุป 

...................................................................................................................................................................................................................................................................
วันพุธ
- ขั้นนำ 

- ขั้นกิจกรรม


- ขั้นสรุป

...................................................................................................................................................................................................................................................................
วันพฤหัสบดี
- ขั้นนำ 
- ขั้นกิจกรรม


- ขั้นสรุปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น